UV LAMP操作说明及注意事项之搬运(1)

2019-06-21 15:46

UV LAMP操作说明及注意事项之搬运(1)

                         汞灯为精密的玻璃制品,一旦震动过烈,或受到撞击,有可能造成汞灯破损或使用中发生爆裂。为客户安全并为客户满足客户
                 使用需求,请遵守以下使用说明。 

 

返回列表
在线客服